HOME > BIM/CIMへの取り組み > BIM/CIM 社内資格制度の創設

BIM/CIM社内資格制度の創設

 弊社では、この度BIM/CIM推進のための社内資格制を創設し、審査を経て、

  BIM/CIM マネージャー    2名
  BIM/CIM インストラクター  2名
  BIM/CIM モデラー     34名

 を社内資格者として登録しました。
 今後、資格者を中心としてBIM/CIMの推進を加速していきます。

ページ上部へ